Kdo jsem

Ing. Barbora Bartecká, Ph.D.
Autorizace ČKAIT: Autorizovaný inženýr v oboru Statika a dynamika staveb.
Lokalita působnosti: Moravskoslezský kraj, v rámci specializace celá ČR
_________________________________________________

Komunikace a lidský přístup je základ mé práce. Jako statik vím, že ne vše vyřeší výpočetní software. Je nutné mít určitý cit, logické uvažování a intuici. Navrhnu Vám možnosti a Váš problém jistě společně vyřešíme. 
 • Odborné konzultace a poradenství ve stavebnictví - rozhodování při výběru domu, materiálu a systému, prohlídky nemovitostí při koupi (nákup nemovitosti u realitní kanceláře...), 
 • Rekonstrukce a bourací práce (otvory, prostupy, přitížení), sanace budov
 • Statické posudky - ocelové a dřevěné konstrukce, betonové a zděné konstrukce (rodinné domy, administrativní a občanské stavby, průmyslové objekty, historické objekty)
 • Zpracování odborných studií a posudků, zajišťování staveb 
 • Kontroly a posudky objektů po haváriích, nevhodných úpravách, požáru, krizové řízení staveb
 • Zpracování dokumentace pro stavební povolení, architektonické studie, dokumentace pro provádění stavby aj.
V rámci své specializace jsem zaměřena na historické objekty, náročné rekonstrukce havarijních stavů objektu, podchycování staveb stávajících i po havárii, krizové řízení staveb ve spolupráci s prováděním stavebně technických průzkumů.

Spolupracuji s týmem kolegů a jsem schopna pro Vás zajistit tvorbu dokumentace Vašeho projektu od studie až k dokumentaci pro provedení stavby včetně inženýringu. Jsem navázána dlouhodobou spoluprací s firmami zajišťujícími průzkumy: Stavebně technický průzkum (STP Group Ostrava, VŠB-TU Ostrava), IGP (K-GEO Ostrava), které fungují celorepublikově. Také dokáži zajistit pasport objektu včetně 3D vizualizace a skenu.

Lokalita: Moravskoslezský kraj, v rámci speciálních konstrukcí, havárií, historických a památkově chráněných staveb působnost celá ČR

Cena: 1300-2200/hod (podle druhu práce, náročnosti) - jednorázové či krátkodobé akce, výjezdy na objekty/staveniště, zhodnocení stavu na místě

Projekty a dlouhodobá spolupráce: DSP, DPS, statická zhodnocení - ceny podle náročnosti a domluvy
 
SW pro výpočty: Scia Engineer, Idea Statica, Midas Civil, Fin EC,
________________________________________________

S čím mám pracovní zkušenosti:
 • Statika a dynamika konstrukcí (statické návrhy a posudky, dynamické posudky (vl. frekvence, zemětřesení), pozemní a průmyslové stavitelství – ocelové a dřevěné konstrukce), 
 • Zděné a betonové stavby, zakládání staveb, ocelové a dřevěné konstrukce - novostavby, zajišťování havárií, rekonstrukce budov
 • Prohlídky a technické hodnocení nemovitostí (při koupi, rekonstrukci, havárii), 
 • Poradenství ve stavebnictví a stavební činnosti, dozory staveb, zpracování odborných studií a posudků.
 • Památkově chráněné objekty, kulturní památky, historické objekty
 • Havárie objektů, zajišťování staveb (posudky po požárech, zajišťování a stahování objektů, podchycování staveb), přepočty zbytkové únosnosti objektů
Spolupráce s firmami: (Reference)

Externí statika - vybrané reference: RadaBuilding s.r.o., Blažek projekt s.r.o., TE-SPOL FM s.r.o., IN-Projekt s.r.o., Stavby Byrtus s.r.o, Ing. Arch. Mária Maninová, Ing. Arch. Zuzana Ficalová, Ing. Arch. Tomáš Machovský, Siuda s.r.o., 7DBim s.r.o., Ing. David Řehánek - projekce, Hnutí Duha Jeseníky z.s., Omnium z.s. (Život památkám), Město Krnov, Památkový úřad Krnov, NPU Ostrava, Město Frýdek - Místek, Obec Slezské Pavlovice, Obec Dívčí Hrad, Bytové družstvo Opava (OSBD), RE/MAX (Prazdnedomy.cz), ModernDream Design s.r.o., soukromé subjekty a architekti, a další...
 

Studium:
VŠB – TU Ostrava, Ostrava – Poruba, 2007 – 2015, získaný titul Ph.D.
(fakulta stavební, obor: Teorie konstrukcí, specializace Ocelové konstrukce)
Disertační práce: Modelování účinků stabilitních problémů prvků ve střešní rovině
VŠB – TU Ostrava, Ostrava – Poruba, 2002 – 2007, získaný titul Ing.
(fakulta stavební, obor: Průmyslové a pozemní stavitelství, předměty státní zkoušky: Průmyslové a pozemní stavitelství, Ocelové a dřevěné konstrukce, Technické zařízení budov,
Diplomová práce: Projekt aquacentra: dokumentace ke SP, návrh nosných konstrukcí, technického zařízení – bazénová čerpací technika a rozvody vody, vytápění – práce prezentována na 2 konferencích, vydána v časopise Stavitel, publikována na internetu)
Střední průmyslová škola stavební, Havířov, 1998 - 2002
(obor Pozemní stavitelství, maturitní zkouška – Pozemní stavitelství, Stavební konstrukce, Německý jazyk, Český jazyk)


Jazykové možnosti: NJ, AJ (CZ)

Pracovní zkušenosti:

Momentálně statik na volné noze - Lepos stav s.r.o. - projekce staveb a statika: havarjní stavby a podchycování staveb, sanace a rekonstrukce historických objektů, novostavby a průmyslové objekty

Te.Xoll s.r.o, Ostrava (2011-2018),
Statik – ocelové a dřevěné konstrukce, občasná projekce
Projekty: statické návrhy ocelových zásobníků, sil a bunkrů, ocelové haly, tribuny, jeřábové dráhy, dopravníkové konstrukce, stožáry, věže, ocelové lávky, dřevěné krovy, vazníkové soustavy, posudky stávajících dřevěných konstrukcí, dřevěné lávky, dynamické rámy, výpočty objektů do seismických oblastí (v rámci Evropy, Asie, Ameriky),… teplotní výpočty, dynamické výpočty

Ivitas a.s., Ostrava, (2009-2010)
Projektant/statik ocelových konstrukcí, (vedoucí oddělení ocelových konstrukcí)
Projekty: ocelové haly, nové ocelové konstrukce pro rekonstrukci elektrárny Prunéřov – nosný rošt zavěšení kotlů, bandáže kotle, ocelové výsypky, obslužné plošiny…

Konstrukce Media s.r.o., Ostrava (2006 - 2010)
Obor: Stavebnictví, strojírenství, architektura
Pozice: odborný poradce, příležitostně redaktor
Náplň práce: Dohoda o pracovní činnosti - Kontrola správnosti odborných technických článků, redakční činnost, poradce pro redaktory v oblasti odborných článků
___________________________________________________

Momentky z mé práce

Nové konstrukce Havárie, podchycení, rekonstrukce
 

 
 


 


 Historické objekty, rekonstrukce


 

 Publikační činnost:

[1] KOPECKÁ, B: Nová šance pro dřevostavby, VŠB–TU Ostrava SVOČ 2006, ISBN 80-248-1037-9
[2] KOPECKÁ, B.: Nová šance pro dřevostavby, VUT – BRNO SVOČ 2006
[3] KOPECKÁ, B.: Dřevostavby nejen pro rodinné domy, Konstrukce 2/2006, ISSN 1213-8762
[4] KOPECKÁ, B.: Optimální návrh ohřevu a cirkulace vody ve vlastním projektu aquacentra, VŠB – TU Ostrava SVOČ 2007, ISBN 80-248-1037-9
[5] KOPECKÁ, B.: Optimální návrh ohřevu a cirkulace vody ve vlastním projektu aquacentra, Žilinská univerzita v Žilině SVOČ 2007
[6] KOPECKÁ, B.: Moderní způsoby opláštění zemědělských staveb systémem panelů Kingspan, Konstrukce 4/2007, ISSN 1213-8762
[7] KOPECKÁ, B.: Pravděpodobnostní vyjádření závislostí proměnných při výpočtu vzduchové neprůzvučnosti stropní konstrukce, Střechy, fasády, izolace 09/2007, ISSN 1212 – 0111
[8] KOPECKÁ, B.: Kdy začít s rekonstrukcí? Silnice, železnice 4/2007, ISSN 1213-8762
[9]KOPECKÁ, B.: Cirkulace, ohřev a čištění vody v bazénu, Stavitel 02/2008, ISSN 1210 - 4825
[10] KOPECKÁ, B.: Nový začátek pro dřevěné konstrukce, Střechy, fasády, izolace 02/2008, ISSN 1212 – 0111
[11] KOPECKÁ, B.: Obvodový plášť a akumulace tepla, Zemědělec 12/2008, ISSN 1211 – 3816
[12] KOPECKÁ, B.: Návrh a posouzení průřezu s omezením maximálního průhybu, konference Spolehlivost konstrukcí, Praha 2008, ISBN 978-80-02-02007-3
[13] KOPECKÁ, B.: Design and Reliability Assessment of Steel Beam with Respect to Deflection, Poznaň 2008, ISBN 978-83-926896-0-7
[14] KOPECKÁ, B., STARÁ, M.: Stručná historie norem pro navrhování a posuzování spolehlivosti konstrukcí, konference Spolehlivost konstrukcí, Praha 2009, ISBN 978-80-02-02007-3
[15] KOPECKÁ, B., STARÁ, M.: Nosné systémy výškových budov, konference Ocelové konstrukce, Karlova Studánka 2009, ISBN 978-80-86604-37-4
[16] ĆMIELOVÁ, R., KOPECKÁ, B.: Vnitřní prostředí stájových objektů a jeho měření, Juniorstav 2009, ISBN 978-80-86433-45-5
[17] KOPECKÁ, B.: Moderní způsoby řešení ocelových konstrukcí v energetice, konference Ocelové konstrukce, Karlova Studánka 2010, ISBN 978-80-86604-37-4
[18] KOPECKÁ, B.: Rekonstrukce elektrárny Tušimice, Konstrukce 20010, ISSN 1213-8762
[19] BARTECKÁ, B.: Problémy stability prvků ve střešní rovině, Konstrukce 5/2011, ISSN 1213-8762
[20] BARTECKÁ, B., VACULÍK, J.: Nádrže a zásobníky v souladu s požadavky evropských norem, Konstrukce 5/2011, ISSN 1213-8762
[21] BARTECKÁ, B: Problematika modelování kloubových spojů v sw.ansys workbench, classic, 20th SVS FEM Ansys Users´ Group Meeting and Conference 2012, ISBN 978-80-905040-0-4

Aktivní účast na konferencích:
-  SVOČ 2006 – VŠB – TU Ostrava, Nová šance pro dřevostavby (1. místo)
-  SVOČ 2006 – VUT - Brno, Nová šance pro dřevostavby
-  SVOČ 2007 – VŠB – TU Ostrava, Optimální návrh ohřevu a cirkulace vody ve vlastním projektu aquacentra (1. místo)
-  SVOČ 2007 – Žilinská univerzita v Žilině, Optimální návrh ohřevu a cirkulace vody ve vlastním projektu aquacentra
-  IV. Konference Spolehlivost konstrukcí, Návrh a posouzení průřezu s omezením maximálního průhybu, konference Spolehlivost konstrukcí, ÚTAM, Praha 2008
-  I International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists, Design and Reliability Assessment of Steel Beam with Respect to Deflection, Poznan, 2008
-  X. konference Ocelové konstrukce, Nosné prvky ocelových konstrukcí jako architektonický záměr, Karlova Studánka, 2008
-  X. Konference Spolehlivost konstrukcí, Stručná historie norem pro navrhování a posuzování spolehlivosti konstrukcí, ÚTAM, Praha 2009
-  XI. Konference Ocelové konstrukce, Nosné systémy výškových budov, Karlova Studánka 2009
-  XII. Konference Ocelové konstrukce Moderní způsoby řešení ocelových konstrukcí v energetice, Karlova Studánka 2010