Služby

Individuální přístup

Nabízím partnerství a podporu během procesu výstavby. Opírám se o komplexní znalost řešené problematiky a dlouholeté zkušenosti. 

Zděné a betonové stavby

Realizuji zděné a betonové stavby, zakládání staveb, ocelové a dřevěné konstrukce.
 

Poradenství 

Nabízím poradenství ve stavebnictví a stavební činnosti, dozory staveb, zpracování odborných studií a posudků.

Projekční a inženýrská činnost

Zabezpečuji práce ve všech fázích výstavby - od záměru investora, výběru vhodné lokality, přes studii a projektovou dokumentaci, stavební povolení, až po realizaci. 

Památkově chráněné objekty

Zaměřuji se na památkově chráněné objekty, kulturní památky, historické objekty.

Prohlídky při prodeji

Zajišťuji prohlídky a technické hodnocení nemovitostí (při koupi či prodeji, rekonstrukci či havárií. 

Statika a dynamika

Zaměřuji se na statiku a dynamiku konstrukcí (statické návrhy a posudky, dynamické posudky, pozemní a průmyslové stavitelství - ocelové a dřevěné konstrukce),

Zajišťování havárií

Specializuji se na zajišťování havárií, rekonstrukce budov, sanace. 

Zpracování dokumentace

Zpracuji dokumentaci pro stavební povolení, architektonické studie, dokumentace pro provádění stavby aj.